Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Almanya Bitki Örtüsü

Almanya Bitki Örtüsü

Almanya Bitki Örtüsü, Daha önceleri zengin orman örtüsüne sahip olan ülkede, insan eliyle bozulan orman varlığı, ülke yüzölçümünün %30'una kadar gerilediği gibi tür bakımından da eskiye oranla daha yoksuldur. Değerli ağaçların kesilerek yok edilmesi sebebiyle meşe gibi birçok tür sayıca azalmıştır. Kayın ağaçları ve kozalaklılar çoğunluktadır. Thüringen Wald'ın yüksek bölgeleri çam ağaçlarıyla kaplıdır. Kayın ağaçları Harz Dağları'nda görülür. 13. Asırda tüm ormanların %30'u kozalaklılar oluşturuyordu. Kozalaklılar, kereste üretimi yüksek olduğu için, yeniden ormanlaştırmada en çok dikilen ağaçlardır. Günümüzde bu oran %70'e kadar ulaşmıştır. Ülkenin kuzeyinde bodur ağaçlar, fundalıklar, bataklık bitki örtüsü olan katırtırnağı, kara süpürgeotu, yüksükotu, kızılağaç, söğüt ve Atlantik bitkilerine rastlanır.

Almanya bitki örtüsü: Almanya'nın bitki örtüsü, komşularından çok farklı değildir. Eski çağlarda neredeyse tamamen ormanlarla kaplı olan bu topraklarda yürütülen sistemli ağaçlandırma faaliyetleri, ormanların büyük oranda yenilenmesini sağlamıştır. Buzullardan etkilenen ovaların ormanlarında meşe, kayın, ıhlamur ve huş ağacı gibi yaprak-döken ağaçlar egemendir. Yabanıl yaşam lös kuşaklarındaki meşe-gürgen ormanlarıdır. Bu ormanların yaprak örtüsü sayısız böcek türünün, kuşların ve sincap gibi hayvanların yaşamasına olanak veriyordu.

Kuzey Almanya Ovasında, Schles-wig-Holstein'da ve Thüringen Havzasının etrafında bulunan parçalı ormanlarda yalnızca kayın ve huş ağacı çok denebilecek sayıda kalabilmiştir; meşeye ise daha az rastlanmaktadır. Yeni dikilen ağaçlar görece çabuk büyüyen iğne yapraklı türleri olduğu için bugün köknar, ladin ve çam ülkedeki yaprak döken ağaç popülasyonunu iki katını aşmıştır. İskandinavya dışında Batı Avrupa'da ormanlık alanlarının en yoğun olduğu ülke Almanya'dır. Gene de sık ormanlarla kaplı bölgelere neredeyse sadece ülkenin orta ve güneyindeki yüksek topraklarda rastlanmaktadır. Sanayi kirlenmesi, özellikle de birleşme öncesinde Demokratik Almanya sınırları içinde kalan topraklarda yapılan plansız endüstriyel üretim Almanya'nın ormanlarına büyük zarar vermiştir. Meyve ağaçları ülkenin hemen her tarafına dağılmıştır. Gene de elma, şeftali, armut, kiraz, erik, kayısı ve ayva gibi meyve ağaçlarıyla kestane, ceviz ve fındık ağaçlan da tıpkı bağlar gibi en iyi batı ve güneybatı bölgelerinde yetişmektedir. Çilek, böğürtlen, yabanmersini ve frenküzümü bütün orman ve çayırlarda boldur.

Almanya'nın geniş ormanlık ve dağlık alanları, yoğun nüfusa sahip olmasına ve çok gelişmiş bir ülkede şaşırtıcı seviyede zengin bir doğal yaşama imkân verir. Çoğu bölgede av hayvanları boldur ve sıkı avlanma yasalarıyla korunmaktadır. Bunlar arasında çeşitli geyikler, sülün, bıldırcın ve Alpler yöresinde dağ keçisi sayılabilir.

Almanya'da çok sayıda milli park vardır. Binlerce alan, doğayı koruma alanı olarak ayrılmıştır. Binlercesi de tarihsel önemi  veya doğal güzelliği nedeniyle korumaya alınmıştır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 23:54:58
Almanya Bitki Örtüsü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Almanya Bitki Örtüsü Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Almanya Bitki Örtüsü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Hindistan İklimi
Hindistan İklimi
Hindistan iklimi genel olarak yağışlıdır. Güney Asya'da yer alan Hindistan'da üç çeşit iklim görülmektedir. Sıcak iklim, ıslak iklim (Muson iklimi) ve serin iklim. Hindistan'ın genelinde hâkim olan iklim türü Muson iklimidir. Muson iklimi ise sel olu...
Sert Karasal İklim
Sert Karasal İklim
Sert karasal iklim; Yaşam koşulları oldukça ağır iklim türlerinden bir tanesidir. Karasal iklim kuzey yarım kürede ve deniz etkisinden uzak ülkelerde yaşanan bir iklim çeşididir. Karasal iklim yeterince soğuk bir iklim olmasına rağmen sert karasal ik...
Ilıman Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Ilıman karasal iklim ılıman kuşakta görülen ve sıcaklık farklarının oldukça belirgin olduğu bir iklim türüdür. Dünyada bulunduğu yere ve coğrafi koşullarına göre her noktanın kendine özgü bir iklimi bulunur. Ilıman kuşak dediğimiz bölgede yaşanılan i...
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi: Güney yarım kürede yer alan ve bir ada ülkesi olan Avustralya, Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında Okyanusya kıtasında yer almaktadır. Toprak bakımından bakıldığında Avustralya en büyük ülkeler arasında 6. Sırada yer aldığında...
Almanya İklimi
Almanya İklimi
Almanya iklimi, orta Avrupa ülkelerinden olan Almanya'nın kuzeyinde Kuzeyindeki Denizi ve Baltık Denizi vardır. Diğer üç tarafı karasaldır ve bu bölgelerde çeşitli ülkeler ile hudut komşusudur. Yüz ölçümü epeyce yayvan bir ülkedir. Alp sıradağlarına ...
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi, Karadeniz bölgesi yurdumuzun en çok yağış alan bölgesidir ve bu yağışa nedeniyle bölgenin çoğunluğu ormanlık alandır.Karadeniz bölgesinde ve Marmara bölgesinin Karadeniz'e bakan kıyılarında ve kuzey Anadolu'nun Karadeniz yamaçlarınd...
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi; bu bölgemizde karasal iklim hâkim olmaktadır. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı geçen, yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim türüdür. Bu iklim türünde kış erken başlayarak karın 90 gün yerin üzerinde kalmasına sebep o...
Savan İklimi
Savan İklimi
Savan ikliminde senelik hararet ortalaması 20°C'nin üstündedir. Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar sıcak ve kurak geçer. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yaz aylarında konveksiyonel yağışlar görülür. Kış aylarında subtropikal dik basıncın (DYB) etki...
Bursa İklimi
Bursa İklimi
Bursa İklimi, şehrin tüm bölgelerinde tek bir iklime sahiptir. Oldukça gelişmiş olan Bursa, iklim açısından da insanlara hitap etmektedir. Bu nedenle ve diğer nedenler ile bursa yerleşim açısından oldukça gelişmiştir. 40 derece enlemlerinde olan Burs...
Norveç İklimi
Norveç İklimi
Norveç ikliminde sahil süresince ılıman iklim görülür. Kuzeyindeki Atlas akımının tesiriyle hararet değişiklikleri meydana çıkar. Arazi buzulludur. Genellikle yüksek platolar ve yüksek dağların aralarında randımanlı vadiler bulunur. Ovalar minik ve d...
Step İklimi
Step İklimi
Step iklimi, ılıman ve sıcak kuşaklarda karaların iç kısımlarında görülür. Ortada Avrupa`da Asya`nın iç kısımları ve Kuzeyindeki Amerika`nın ortada kısımlarında etkilidir. Yağışların kocaman bölümü ilkbaharda düşer, yazlar kurak geçer. Natürel nebat ...
Çöl İklimi
Çöl İklimi
Çöl İklimiDünya genelinde makroklima yani büyük iklim çeşitleri üç tanedir. Çöl iklimi bu büyük iklimler içinde sıcak iklimler grubuna dahil olan ve büyük bir kısmı 30° enlemlerinde görülen yıllık yağışın yok denecek kadar az olduğu iklim türüdür.Dün...

 

Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
Karadeniz İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Savan İklimi
Bursa İklimi
Norveç İklimi
Step İklimi
Çöl İklimi
Ilıman İklim
Çin İklimi
İklim Tipleri
İngiltere İklimi
Kanada İklimi
Almanya Bitki Örtüsü
Topoğrafya
Dünyada Görülen İklim Tipleri
İklim Kuşakları
Bozkır İklimi
Tundra İklimi
Soğuk İklimler
Japonya İklimi
Ege Bölgesinin İklimi
Muson İklimi
Amazon İklimi
Marmara Bölgesinin İklimi
İklimi Etkileyen Faktörler
Popüler İçerik
Ilıman İklim
Ilıman İklim
Ilıman iklim, kendi arasında dört farklı grupta incelenmektedir. Dünyada ormanlık bölgelerin olduğu yerlerde ve tundra ikliminin görüldüğü bölgelerde ...
Çin İklimi
Çin İklimi
Çin İklimi, ilk başta Çin Halk Cumhuriyetini tanıtalım ve sonra iklimi hakkında bilgi verelim. Çin Halk Cumhuriyeti; yüz ölçümü bakımından dünyada üçü...
İklim Tipleri
İklim Tipleri
İklim tipleri, dünya üzerinde başlıca üç grupta değerlendirilebilir. Bunlar soğuk iklimler, sıcak ve ılınman iklimlerdir. Bu iklim tipleri kendi arası...
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi, Birleşik Krallık, Atlas Okyanusu, Manş Denizi, İrlanda Denizi ve Kuzey Denizi ile çevrili olan bir ada ülkesi olmasının neticesinde ...
Kanada İklimi
Kanada İklimi
Kanada İklimi;  Kanada, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu arasında kalan ve Amerika Büyük Devlet'inin kuzeyinde kalan Rusy...
Topoğrafya
Topoğrafya
Topografya; vadi, dağ, tepe, gibi yüzeylerin fiziksel özelliklerini gösterir. Topoğrafya bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerinin kağıt üzer...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
İklimi Etkiliyen Faktorler
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İklimi Etkiliyen Faktorler
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024